Ons Zorg- en Veiligheidshuis

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid.  Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar.  Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie.

Het Zorg en- Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.  

Animatiefilm Zorg- en Veiligheidshuizen

Wilt u snel een beeld wat een Zorg- en Veiligheidshuis is? Kijkt u dan dit animatiefilmpje