Onze missie

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is onderdeel van Hecht. Lees meer over de koers van Hecht. Hecht heeft de volgende missie en visie:

Missie
Alles wat wij doen, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio waarvoor wij samen verantwoordelijk zijn. Moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

Visie

Wij geloven dat gezond zijn meer is dan ‘niet ziek zijn’. We geloven dat gezondheid niet alleen fysiek is. Het gaat ook om hoe mensen in hun omgeving functioneren, of ze voldoende rust en zekerheid hebben, of ze mentaal in balans zijn, of ze alles uit hun leven kunnen halen. Natuurlijk is dat grotendeels een persoonlijke situatie – maar niet iedereen kan alles zelf.

Als maatschappelijke organisatie werken wij daarom steeds aan de voorwaarden voor gezondheid en veiligheid op meerdere gebieden. Dat vraagt om een brede blik.

 En die brede blik – die hebben en stimuleren wij.

 Missie ZVH landelijk

Naast deze organisatie-missie hebben de Zorg- en Veiligheidshuizen landelijk ook een missie geformuleerd:

"Bijdragen aan veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg."