Regionale samenwerking

Binnen de eenheid Den Haag zijn op veiligheidsregio niveau twee Zorg- en Veiligheidshuizen actief: 

Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (met locaties in Gouda en Leiden) in de Veiligheidsregio Hollands Midden

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden in de Veiligheidsregio Haaglanden

Sinds 2011 is er een samenwerking tussen de Zorg- en Veiligheidshuizen Den Haag en Hollands Midden waarbij op diverse thema's samen wordt gewerkt.

Op het niveau van de eenheid Den Haag, wordt tevens samengewerkt met het RIEC en het RSIV