Onze missie

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. De RDOG heeft de volgende missie:

"De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Het is onze missie om die opdracht op een positieve, inspirerende, innoverende en uitdagende manier vorm te geven, zowel voor medewerkers als klanten en doelgroepen."

Naast deze organisatie-missie hebben de Zorg- en Veiligheidshuizen landelijk ook een missie geformuleerd:

"Bijdragen aan veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg."