Onze missie

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is onderdeel van Hecht. Hecht heeft de volgende missie:

"
Hecht zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Hollands Midden. We zijn een deskundige partner in de zorg- en veilighedisketen met een duidelijk doel" alles wat wij doen draagt bij aan een beter leven van de inwoners in de regio. Hiermee bedoelen we meer gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. "

Naast deze organisatie-missie hebben de Zorg- en Veiligheidshuizen landelijk ook een missie geformuleerd:

"Bijdragen aan veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg."