Nieuwe wetgeving voor samenwerkingsverbanden

 

mei 2020

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2020/04/29/slimmere-aanpak-criminaliteit-door-betere-uitwisseling-van-gegevens
 

Als deze wet door de kamer komt, hebben de Zorg- en Veiligheidshuizen een wettelijke grondslag voor hun gegevensdeling