Jaarbeeld Hecht 2022

10-07-2023 | In dit jaarbeeld laten we zien hoe we werken aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners en hoe wij er naar streven hen kansen te bieden op een beter leven. Wat ook duidelijk wordt uit deze verhalen, is dat we het niet alleen kunnen. We doen het samen, samen met onze gemeenten, samen met onze ketenpartners en onze inwoners.


ZVH is onderdeel van Hecht en in het jaarbeeld zijn de belangrijkste onderwikkeling van ZVH opgenomen. Er is geen separaat jaarbeeld voor ZVH. 

Jeugdpreventieteam (JPT) geeft advies aan ruim 60 ouders op (pre)Puberbeurs

12-04-2023 - Begin april organiseerde verschillende partners uit de zorg- en veiligheidsketen in samenwerking met de gemeente Zuidplas voor het eerst de (pre)Puberbeurs voor ouders. De avond stond in het teken van de (pre)puber, waarin de politie, het Jeugdpreventieteam (onderdeel van het ZVH), de GGD en theatergroep ‘Lering en Vermaak’ ouders op interactieve wijze meenamen in de belevingswereld van hun kinderen. De inslag was preventief, waarbij ouders werden geïnformeerd en voorgelicht, maar ook zeker uitgenodigd om eigen ervaringen te delen!

Er was een hoge opkomst van maar liefst 60 ouders, waarmee de Raadzaal van de gemeente Zuidplas volledig was gevuld. De avond werd met enthousiasme geopend door wethouder Jeugd, Frans Klovert. Er was vanuit de GGD uitvoerige aandacht voor de ontwikkeling van het puberbrein (waarom doen ze zoals ze doen?) en telefoon- en social media gebruik. Vervolgens werd door de wijkagent en het Jeugdpreventieteam stilgestaan bij trends onder de jeugd in Zuidplas waar jongeren in verwikkeld kunnen raken, zoals middelengebruik of (beginnende) criminaliteit. De aanvullende korte voorstellingen door de theatergroep maakten de besproken risico’s inzichtelijk en invoelbaar voor ouders.

Het doel van de avond was ouders te informeren en te voorzien van handvatten om beter in te kunnen spelen op de uitdagingen waar hun kinderen mee te maken krijgen. Ook was er een markt met alle partners uit het preventieve veld waar ouders met hun vragen terecht konden. Denk bijvoorbeeld aan jongerenwerk van Stichting ZO!, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Leerplicht en Brijder Preventie.


Achteraf benoemden ouders veel nieuwe dingen te hebben gehoord en waardevol te zijn voorgelicht. Zij evalueerden de avond met een score van een 8,8. Daarmee is de eerste (pre)Puberbeurs een groot succes gebleken – en zeker voor herhaling vatbaar!

Warm onderdak voor dak- en thuislozen in koude weken

14-12-2022 - We hebben een paar koude weken achter de rug en komende nachten gaat de temperatuur ruim onder nul. In heel Hollands Midden zijn daarom sinds 30 november de opvanglocaties voor dak- en thuislozen extra open. De zogenaamde Kouderegeling is van kracht. Dit betekent dat daklozen overdag en ’s nachts gratis opvang en een warme maaltijd krijgen.

De keuze om de Kouderegeling in te laten gaan, wordt gemaakt door Hecht Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH). Elke keer dat de regeling ingaat, stuurt ZVH een bericht naar alle betrokken organisaties. Op deze manier is de opvang in de hele regio op dezelfde dagen en op dezelfde manier geregeld. De politie en medewerkers van de opvang gaan dan op zoek naar ‘buitenslapers’ en proberen hen te motiveren om naar de opvang te gaan. De Kouderegeling stopt weer als de temperatuur gevoelsmatig boven het vriespunt uitkomt.


De Kouderegeling kan tussen 1 november 2022 en 31 maart 2023 op elk moment gestart en gestopt worden. ZVH houdt de omstandigheden goed in de gaten zodat de opvangcentra in de regio op de juiste momenten opengaan. Daarbij wordt ook gekeken wanneer de vier grote steden in Nederland (G4) de Kouderegeling inzetten.


De opvanglocaties in Hollands Midden worden beheerd door De Binnenvest en het Leger des Heils. Meer informatie over deze opvang is te vinden op debinnenvest.nl en legerdesheils.nl.


Mei 2022 - Jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis 2021

Sinds januari 2021 bestaat het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH HM). We zijn er trots op om in deze nieuwe vorm ons eerste integrale jaarverslag te presenteren.
In dit jaarverslag delen we de resultaten die we in dit zeer uitdagende jaar met onze medewerkers en ketenpartners hebben neergezet.

Zo staan we stil bij het eerst jaar bouwen aan ons huis en laten we zien dat – ondanks de verbouwing die nog in volle gang is én de coronapandemie – ook in 2021 het ZVH HM een belangrijke bijdrage leverde aan de zorg en veiligheid van de inwoners in Hollands Midden. We nemen je mee in het verhaal achter de cijfers en laten zien waarvoor inwoners en professionals bij ons terecht konden.

ZVH HM is onderdeel van Hecht. Hecht werkt aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Lees en zie wat we bereikt hebben in het jaarbeeld 2021 van Hecht.