Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK)

De doelstelling van de Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) is het voorkomen van ernstige problemen bij kinderen van ouders met psychiatrische en/ of verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking.
Dit gebeurt door voorwaarden te scheppen zodat de gevolgen van de ziekte van de ouder(s) voor het kind afnemen en het kind voldoende basiszorg krijgt.

Informatie voor professionals (procesregie voor gezinnen)
Voor wie? 
Voor gezinnen waar zorgen zijn over de kinderen (tot 23 jaar) en waar de ouders/verzorgers last hebben van:

  • Een beperking (verstandelijk/psychosociaal;
  • Psychiatrische problemen;
  • Verslavingsproblemen.
  • Als de problematiek alleen de kinderen betreft, kan in overleg gekeken worden of de procesregisseurs een bijdrage kunnen leveren.

Wat?
BKK kan tijdelijk de zorg in deze gezinnen coördineren. Zo helpen we mee om te zorgen dat de kinderen in deze gezinnen goed en veilig opgroeien. Onze procesregisseurs zijn gespecialiseerd in zorgcoördinatie bij complexe, langdurige problematiek.

Wanneer?
Als ouders toestemming geven en er behandeling is voor de ouder (s) met problemen, of als deze behandeling binnen 3 maanden gaat starten en er 2 of meer hulpverleners in het gezin zijn, of als deze hulp aan het opstarten is.

Hoe?
We maken met ouders/gezin een plan om te kijken wat er goed gaat en waar zorgen over zijn. We kijken naar wat er nodig is om te zorgen dat het beter gaat en wie daarbij kan helpen. Dat kunnen mensen uit de familie zijn, vrienden en hulpverleners.
We organiseren één of meerdere overleggen met ouders/gezin en deze mensen, om af te spreken wat er gaat gebeuren en wie dat gaat doen. Daarna kijken we steeds of dat lukt. We werken zo volgens de methode 1Gezin1Plan (1G1P).
We doen dat ongeveer één jaar. Aan het einde van die periode spreken we altijd duidelijk af wat er nog nodig is en wie dat gaat doen. Als er nog zorgcoördinatie nodig is, wordt dit overgedragen aan één van de betrokken professionals.

JeugdMATCH
Hecht werkt met JeugdMATCH, een systeem dat ervoor zorgt dat verschillende instellingen van elkaar weten dat ze betrokken zijn bij hetzelfde kind.
Meer informatie over Jeugdmatch op deze website.

Aanmelden
Ouders kunnen zich aanmelden. Zij kunnen altijd zelf contact opnemen als ze vragen hebben over de aanmelding.
Hulpverleners kunnen een gezin aanmelden, als ze toestemming van de gezaghebbende ouder(s) hebben.
Vul het Aanmeldingsformulier in en stuur dit door naar bkk@ggdhm.nl
Binnen 2 weken hoort de aanmelder of de GGD procesregisseur kan starten. Vaak wordt er telefonisch contact opgenomen met de aanmelder om samen de situatie te bekijken.

Gezinnen met baby’s of een zwangere moeder krijgen voorrang.

Als u twijfelt of het Zorg- en Veiligheidshuis iets voor een gezin kan betekenen, bel ons dan gerust zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Bereikbaarheid
Per telefoon: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 zijn we bereikbaar op nummer 088 - 308 36 00.
Per email: bkk@ggdhm.nl 
Per post: Postbus 121, 2300 AC Leiden

Video over het werk van BKK

Wilt u snel een beeld van het werk van BKK? Kijk dan deze video.