Stedelijke Jeugdaanpak

In de gemeente Leiden is de Stedelijke Jeugdaanpak (SJA) van start gegaan. Deze wordt gefaciliteerd door het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden middels procesregie en informatiecoordinatoren.

Meer weten over de SJA? zie de flyer hieronder