MDA++

MultiDisciplinaire Aanpak intersectoraal en specialistisch

MDA++ staat voor Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, de eerste plus staat voor intersectoraal en de tweede plus voor specialistisch. Het team bestaat uit specialisten uit de zorg-, justitie en medische sector (politie, vrouwenopvang, GGZ, jeugdhulp, Veiligheidshuis en Veilig Thuis) en komt wekelijks bijeen om casuïstiek te bespreken. Zo nodig wordt het team aangevuld met extra experts uit bijvoorbeeld verslavingszorg of de zorg voor mensen met een beperking. Het gaat om ongeveer 5% van de gezinnen waarin ernstige onveiligheid speelt. Meer informatie vind je in de flyer hieronder.

Een casusvoorbeeld (fictief) 

Een gezin waarbij financiële zorgen, een ‘lastig kind’ en alcoholgebruik leiden tot meerdere problemen die het beste integraal opgepakt kunnen worden. Zie de download hieronder voor meer informatie.

Hoe schakel je het team in? 

Het Kernteam MDA++ Hollands Midden is organisatorisch gepositioneerd in het Zorg- en Veiligheidshuis. Omdat bij acute en structurele (on)veiligheid Veilig Thuis altijd betrokken wordt, is een melding bij Veilig Thuis onderdeel van de aanmeldprocedure. De contactpersoon bij Veilig Thuis is Martine Ros en een verzoek voor de inzet van MDA++ kan je indienen via info@veiligthuishm.nl.   

MDA++ leaflet

In deze flyer lees je over de MDA++ aanpak, voor wie deze aanpak is, wat er tijdens het proces gebeurt, wie er betrokken worden.

Fictief casusvoorbeeld MDA++

Een gezin waarbij financiële zorgen, een ‘lastig kind’ en alcoholgebruik leiden tot meerdere problemen die het beste integraal opgepakt kunnen worden. Zie de download hieronder voor meer informatie.

MDA++ aanmeldformulier

Wilt je je casus aanmelden bij MDA++, dat kan via dit formulier.