Radicalisering en extremisme

Het kabinet zet stevig in op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en het tegengaan van radicalisering. Deze aanpak is echter niet statisch. Op basis van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en/of nieuwe inzichten en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk wordt voortdurend bekeken of aanvullingen en aanscherpingen in de aanpak nodig zijn. 

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis wordt de landelijke aanpak radicalisering en extremisme uitgevoerd. Dit wil zeggen dat met betrokken partijen er personen is kaart worden gebracht bij wie er vermoedens zijn van radicaliserend gedrag of extreem gedachtengoed. Met deze personen wordt contact gelegd om de vermoedens te toetsen en/of er wordt een plan van aanpak gemaakt om onveilig gedrag voortvloeiend uit het gedachtengoed te beperken/te voorkomen.

Maakt u zich zorgen over het (veranderende) gedachtengoed van een naaste? Meld dat bij de politie in uw woonplaats via 0900 8844.