Contactgegevens Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden heeft 2 locaties: Holland Rijnland en Midden Holland

Adressen (Kijk hier hoe u onze locaties kunt bereiken)

Locatie Holland Rijnland is gevestigd in het Kantorenhuis:
Schipholweg 84
2316 XD Leiden 

Postadres: Postbus 121, 2300 AC Leiden

Locatie Midden Holland is gevestigd in het Midden Hollandhuis:
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda

Telefonisch is het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden bereikbaar op werkdagen van ca 08.00 tot 17.00 uur via:
088 308 4343.
Kijk ook bij 'teams en thema's' voor de directe contactgegevens per team.

Per mail kunt u ons bereiken via: infoZVH@zvhhm.nl 

Buiten kantooruren
Kunt u in geval van nood altijd bellen met de politie: 112 bij spoed en 0900 8844 voor overige zaken.
In zaken rondom Huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunt u dag en nacht bellen naar:  0900 2000.
In overige zaken waarin u direct iemand aan de telefoon wilt krijgen belt u: 088 900 4000